Strona główna » Archiwa według kategorii » Aktualności(Strona 2)

Jak w angielskim parku

Efekt kilkumiesięcznej pracy naszych podopiecznych. Tylko owce potrafią tak perfekcyjnie zadbać o krajobraz rogalińskich łęgów…

Rogalin w malarstwie

Nasz śp. Fundator na fotografiach

Regulamin stypendialny dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

REGULAMIN stypendium 2 zsrog zał nr 1 wniosek z oświadczeniami zał nr 2 karta oceny-2 zał nr 3 protokół-1-1 pytania do wniosku

4 września br. Rogalin tradycyjnie żegnał ułanów…

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

Szkoła Podstawowa w Rogalinie, do której uczęszczają dzieci i młodzież z Rogalina oraz okolicznych wsi, zainaugurowała rok szkolny z nowym patronem – Edwardem Raczyńskim.

Wyspa

 

Dbamy o krajobraz

Majątkowe owce poszły do pracy. Ich zadaniem jest wyjeść roślinność na Łęgach Rogalińskich. W ten naturalny i ekstensywny sposób Majątek Rogalin utrzymuje tradycyjny krajobraz nadwarciański (ok. 200 ha) powstrzymując tym samym naturalną sukcesję roślin. W przeciwnym razie łęgi zarosłyby zupełnie. Nasze owce zgryzają samosiewy i jednocześnie nawożą łąki w sposób naturalny.        

Bene Meritus

18 maja podczas konferencji z okazji 20-lecia utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego prezes majątku Mikołaj Pietraszak Dmowski został wyróżniony statuetką „Bene Meritus” przyznaną przez dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego: „w uznaniu zasług we wspieraniu działań służących ochronie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych parków krajobrazowych Wielkopolski”. Nagrodę przyjęliśmy jako dowód uznania zasług całego Majątku Rogalin i Fundacji […]

Szkoła w Rogalinie

19 maja br. członkowie zarządu Fundacji im.Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu odwiedzili Zespół Szkół w Rogalinie. Wydarzenie to jest początkiem współpracy fundacji ze szkołą, która w przyszłym roku przyjmie imię Fundatora Edwarda Raczyńskiego.