Seminarium owczarskie

W piątek 5 października br. w Majątku Rogalin odbyło się pierwsze w historii seminarium owczarskie. Skupiło ono grupę owczarzy, przyrodników i entuzjastów dbałości o naturalny krajobraz. Wykłady przybliżyły zebranym Fundację Raczyńskich i historię Majątku Rogalin oraz specyfikę naszego gospodarstwa. Wykłady p.prof. Haliny Ratyńskiej i w-ce dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – p.Pawła Śliwy przybliżyły słuchaczom wartość przyrodniczą Łęgów Rogalińskich i wpływ wypasu zwierząt na skład gatunkowy roślin oraz ptaków. Wysłuchaliśmy ponadto referatu p. Lucyny Lewickiej z „K+S Polska”, która opowiedziała o proekologicznym nawożeniu trwałych użytków zielonych. Inżynier Roman Cieślar z Zaolzia przedstawił warunki produkcji owczarskiej w Republice Czeskiej oraz swoje doświadczenia hodowlane. Na zakończenie p. Tomasz Nowakowski opowiedział o historii i specyfice użytkowania psów border collie w praktyce pasterskiej. Ostatni wykład poświęcony był staroniemieckim psom pasterskim i niemieckiej szkole wypasu owiec.
Dziękujemy restauracji „Ventus” z Kórnika za obsługę cateringową, a firmom „Top Farms Wielkopolska”, „K+S Polska”, „Ovimex” oraz Regionalnemu Związkowi Hodowców Owiec i Kóz w Poznaniu i Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie za wsparcie i pomoc w organizacji seminarium oraz zawodów.
Szczególne podziękowania należą się dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego za wsparcie merytoryczne, organizacyjne, a także bogate materiały edukacyjne.

IMG_4200 (Kopiowanie) IMG_4203 (Kopiowanie) IMG_4206 (Kopiowanie) IMG_4210 (Kopiowanie) IMG_4221 (Kopiowanie) IMG_4224 (Kopiowanie) IMG_4239 (Kopiowanie) IMG_4246 (Kopiowanie) IMG_4249 (Kopiowanie) IMG_4253 (Kopiowanie) IMG_4255 (Kopiowanie) IMG_4264 (Kopiowanie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Important: If you add a link to your comment it will not be published.