Raczyńscy w Dębicy

Wielopokoleniowa działalność w Wielkopolsce rodu Raczyńskich jako darczyńców społeczeństwa i mecenasów kultury jest dobrze znana. Natomiast znacznie mniej wiadomo o dziełach hrabiów Raczyńskich w małopolskiej Dębicy i jej okolicy ( Zawada, Nagawczyna i inne ). Doskonałą okazją do przypomnienia zasług tego rodu i ostatniego z rogalińskich Raczyńskich – byłego prezydenta RP śp. Edwarda Raczyńskiego była uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Jemu poświęconej.W piątek 14 czerwca br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy poświęcono piękną tablicę pamiątkową ufundowaną przez miejscowych przedsiębiorców. W tym miejscu bardzo dziękujemy p. Januszowi Urbanikowi (firma „Ventor”), p.Wandzie i Adamowi Kostyrom (firma „Fryz”) oraz p. Stanisławie i Marianowi Dybowskim (firma „Tabor”), którzy wsparli fundację tablicy oraz całe przedsięwzięcie.Pod koniec lat trzydziestych XX w. Edward Raczyński ofiarował 6 ha ziemi pod budowę istniejącej do dziś szkoły z warsztatami i internatem. Zaskarbił tym i innymi dotacjami wciąż żywą wdzięczność lokalnego społeczeństwa.W imieniu córek śp. p. Prezydenta, Fundacji Raczyńskich oraz własnym serdecznie dziękujemy, przede wszystkim pani dyrektor szkoły Bożenie Zielińskiej oraz panu kierownikowi Pawłowi Miłoszowi za zaproszenie, wspaniałą organizację i okazaną gościnność. To była niezapomniana uroczystość i wyjątkowo pouczająca lekcja patriotyzmu oraz pamięci o zasłużonym mężu stanu – Edwardzie Raczyńskim.Gratulujemy także towarzyszącej sesji popularno- naukowej, z której wynieśliśmy wiele nowych, niezwykle ciekawych i istotnych informacji o wielkim Polaku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Important: If you add a link to your comment it will not be published.