Rada nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1. Prezes Zarządu Fundacji

2. Przedstawiciel rodziny Raczyńskich mianowany przez Fundatora lub Jego następcę prawnego

3. Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

4. Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk

5. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6. Dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w Krakowie

7. Dyrektor Instytutu Historii Sztuki w Poznaniu

8. Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

9. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

 

 

 

 

 

column] [column]Imię Nazwisko Vice szefu 😉  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proin culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.[/column] [column]Broke something[/column]