Zarząd

prof. Wojciech Suchocki     prezes zarządu

Mikołaj Pietraszak Dmowski    sekretarz zarządu

Xawery Rey    następca fundatora w zarządzie fundacji

Katarzyna Raczyńska   przedstawiciel rodziny fundatora, członek w zarządzie fundacji

Cecylia Rey   członek w zarządzie fundacji

prof. Andrzej Rottermund   członek w zarządzie fundacji

Michael Raczynski-Oppen   członek w zarządzie fundacji

Andreas Magnus Raczynski   członek w zarządzie fundacji