Strona główna » Polecamy

Polecamy

„Rogalin i jego mieszkańcy”

SONY DSC   SONY DSC

„Świat przedwojenny na naszych oczach przeobraża się w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Niebawem świat ten przestanie być zrozumiałym dla przeciętnego Polaka i przejdzie w niepodzielne władanie historyków. Jest raczej smutnym przywilejem ludzi żyjących w okresie dziejowego przełomu móc oglądać z bliska jego nieodwracalne dzieło. Zobowiązuje nas to zarazem do zapisania tego, co wiemy o tym,  co było niegdyś. Im większe były straty – a nigdzie nie były one większe niż w Polsce –  tym bardziej trzeba utrwalić niejako zastępczo to, co przepadło.  Muzea są potrzebne, a nawet niezbędne, dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych ogółu. Są to jednak zielniki, w których przechowuje się rośliny już martwe. Pisząc te wspomnienia, chciałbym choć na chwilę móc przywołać do życia cienie przeszłości. Nikt mnie w tym wyręczyć nie może. Jestem bowiem ostatnim Raczyńskim, Polakiem (…)” Edward Raczyński

„Edward Bernard Raczyński 1891-1993 dyplomata i polityk”

SONY DSC Edward Bernard Raczyński 1891-1993 dyplomata i polityk

Prezentowana książka, autorstwa doktora Krzysztofa Kani, stanowi pierwszą naukową biografię Edwarda Bernarda Raczyńskiego. Ten wybitny dyplomata i polityk przez całe swoje długie życie (1891-1993) był czynnie zaangażowany w sprawy dotyczące Polski i jej suwerenności oraz integralności. W okresie II Rzeczypospolitej pełnił wiele ważnych funkcji. Był podoficerem kancelaryjnym attachatu w Bernie, sekretarzem w poselstwach w Kopenhadze i Londynie, sekretarzem i zastępcą naczelnika Wydziału Ustrojów (Organizacji) Międzynarodowych, Stałym Delegatem RP przy Lidze Narodów w Genewie, ambasadorem w Londynie i kierownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po wojnie, zmuszony pozostać na emigracji, sprawował urzędy, m. in. głównego polskiego przedstawiciela w Interim Treasury Committee for Polish Questions, reprezentanta Komisji Europy Środkowo-Wschodniej przy Ruchu Europejskim, patrona Międzynarodówki Liberalnej, członka Rady Trzech czy Prezydenta RP na Uchodźstwie.

„Edward i Atanazy Raczyńscy  dzieła – osobowości – wybory – epoka”

SONY DSC SONY DSC

„Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego”

SONY DSC  SONY DSC