Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

rogalin Jedna z największych polskich fundacji rodzinnych, ma charakter wieczysty. Jej działalnością kieruje obecnie dziesięcioosobowy zarząd składający się z pracujących honorowo powierników powoływanych w różny sposób, w zależności od ich funkcji w zarządzie. Zgodnie ze statutem fundacji, prezesem zarządu jest zawsze dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu. Fundacja związana jest z muzeum nie tylko nazwą, ale przede wszystkim stałą i ścisłą kooperacją opartą na statucie oraz dwu wieloletnich umowach: depozytu i współpracy. Zbiory należące do fundacji są stale eksponowane w pałacu w Rogalinie – oddziale MNP oraz w gmachu głównym muzeum w Poznaniu, gdzie tworzą trzon galerii. Obiekty należące do fundacji można oglądać także w innych oddziałach MNP oraz na wystawach czasowych w kraju i za granicą. W ten sposób fundacja realizuje swoje cele statutowe. Czytaj dalej…

Historyczny majątek ziemski w Rogalinie

rogalin Wokół parku pałacowego w Rogalinie, na powierzchni ok. 600 ha, rozciąga się majątek ziemski, istniejący od XIV wieku. W roku 1766 zakupiony przez hrabiego Kazimierza Raczyńskiego stał się najsłynniejszą rezydencją zasłużonego rodu hrabiów Raczyńskich herbu Nałęcz. Z powodu położenia blisko stolicy Wielkopolski i malowniczego usytuowania nad doliną Warty, Rogalin okazał się idealnym miejscem na główną siedzibę tego wpływowego i zamożnego rodu. Walory Rogalina docenili także slynni malarze. Dla Jacka Malczewskiego, Michała Gorstkina Wywiórskiego czy Leona Wyczółkowskiego był wielkim natchnieniem, a dla Poznaniaków miejscem rekreacji.

Spośród wielu gospodarstw, które należały do rodziny Raczyńskich, majątek Rogalin obecnie jest jedynym w rękach założonej przez Edwarda hr. Raczyńskiego, prezydenta RP na uchodźstwie, Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Czytaj dalej…